Latest posts on the blog

Er det nok at gøre dannelse bæredygtig?

| |

De udfordringer, den globale systemkrise har bragt med sig, berører alle dele af vores liv og fællesskaber. Derfor skal vi forholde os til dem på alle niveauer: politisk, økonomisk, socialt, teknologisk, eksistentielt og... READ MORE

Fremtidens dannelse er væredygtig

| |

Dette essay er udgivet i antologien Væredygtighed – Indersiden af bæredygtighed som er lavet af Center for Væredygtighed og udgivet på forlaget Dafolo. Den globale opvarmning er ikke bare et problem, vi kan... READ MORE

En samtale om bæredygtig dannelse

| |

Jeg har de sidste år haft en samtale med mine højskolekollegaer Theis Scherfig, som underviser på Uldum Højskole, og Kåre Birk, som underviser på den Skandinaviske Designhøjskole, omkring hvad bæredygtig dannelse betyder i... READ MORE